Author: noisebob

shitcore is dead again

rerækleræklerælerleræklerækler kreækrlæklerælkerælkeræklerælæleerælkækl æleræklerækleræklerækler klerækleræklerælkerælælerækl kælælkæklæklæklæklæler ælerækleræklreælæleræler ælkerælerælerælkækleræler ælkerækleræklerælkerækleræl lerækleræklerælkælkerækl ælkeræklerækleræleræleærlækler ækerækeræklerælkæljæljeæler erjklerjklerjkljklerjkljklklklklæler ækleræleræklerækleræææææler kælælerælæeræklækleræklker klæeæklkæeræklkæerælækler erkæeæklerælerælælææler ækleræklerælkerælkerælælerkr

<456> <2> MakingNewContext 透過光 “🦇 𝔅𝔞𝔱 ℜ𝔢𝔞𝔡𝔢𝔯 4​.​01 🦇”

🦇 𝔅𝔞𝔱 ℜ𝔢𝔞𝔡𝔢𝔯 4.01 🦇 by <456> <ae.blitpipe> <2> MakingNewContext 透過光 ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ Bₑₛₜ ₘᵤₛᵢC Wₑ ₑᵥₑᵣ ₕₑₐᵣD, ₒᵣ

Continue reading<456> <2> MakingNewContext 透過光 “🦇 𝔅𝔞𝔱 ℜ𝔢𝔞𝔡𝔢𝔯 4​.​01 🦇”